Věříme, že nejlepší revír
v České republice...

Mladé kuličky na jezeru

  

Po každoročním hnízdění a počítání přírustků - Lysek, bukáčků, slípek zelenonohých, kachen divokých, potápek malých a roháčů mi nedalo ukázat mladé kuličky labutě která má u nás jako ostatni druhy vodního ptactva dostatek klidových rákosových úseků k hnízdění a odchovu potomků.


trans_archive