Lovné místo č. 4

 Lovné místo č.4 se nachází na severovýchodní straně jezera a bylo pečlivě zasazeno do pobřežního svahu. Je až pro tři lovící rybáře. Břeh a zadní opěrná zeď je zpevněna lomovým kamenem. Jsou tu dvě vysutá mola a jako na všech lovných místech je i č.4 vybaveno suchým wc, zemní chladničkou na drobné potraviny a věšákem na saky s boiliesem opatřen stříškou proti dešti. Na 80 metrech od břehu se nachází obloukovitý pás starých, suchých stromů, který  ve třicátých letech minulého století lemoval cestu. Postupem let se tyto stromy lámaly a dnes leží na dně. Timto vytvořily dokonalé útočiště mnoha druhům ryb, hlavně druhům, jako je kapr, úhoř, štika a sumec. Bylo zde uloveno nespočet trofejních kusů. Z důvodu padlých stromů na dně si toto místo vyžaduje obvzláště pečlivé zmapování dna a tím eliminování možnosti uvíznutí a ukotvení lovených ryb. Při zavážení nástrach je nutné dbát bezpečné vzdálenosti od vázek. Hloubka tohoto místa je od 1,5 do 5,5 metru. Na vychodní straně od lovného místa se nachází asi šedesátimetrový pás hustého pobřežního rákosu na 1,5 metrové hloubce s tvrdým písčitým dnem - výborné lovné misto na amura a kapra, hlavně v teplých měsících roku.